• Novo Stars heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.

  De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, die wel een  inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid.

  Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.

  De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

  Neem gerust contact op voor nadere informatie of een gesprek.

  De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging is:

  Edith van der Spruit

  Telefoonnummer: 06-57200435

  E-mailadres: edithvanderspruit@gmail.com

  Als je het prettiger vindt contact op te nemen met iemand van buiten de vereniging, kun je terecht bij de VCP van de Nederlandse Basketball Bond, Petra Vervoort.

  Petra heeft een eigen bedrijf, De Vertrouwenspersoon, dat is gespecialiseerd in advies, begeleiding, beleid en training op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit.  Ze is gecertificeerd als vertrouwenspersoon en bij NOC*NSF geregistreerd als vertrouwenscontactpersoon.

  Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op.

  Petra is als volgt te bereiken:

  Telefoonnummer:  088 1119910

  E-mailadres:  vervoort@devertrouwenspersoon.nl