• Veilig Sportklimaat

    Een Veilig Sport Klimaat (VSK) is één van de pijlers van het beleid van Novo Stars.

    Uitgangspunt is om aan alle leden een veilig sportklimaat te bieden, waarin hij/zij zich thuis voelt en de basketbal sport onbezorgd kan beoefenen.

    Om hiervoor te zorgen hebben wij een aantal maatregelen genomen die ongepast en grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk moeten voorkomen.

    Daarnaast is een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) die ingeschakeld kan worden mocht zich ongepast gedrag toch voordoen en er behoefte bestaat aan contact met een onafhankelijke persoon.

    De volgende elementen maken deel uit van ons VSK: