• Ongepast en ongewenst gedrag

  Bijna dagelijks staan er berichten in de media over grensoverschrijdend gedrag, pesten en seksueel geweld. Gelukkig hebben wij daar tot nu toe in onze basketball vereniging Novo Stars slechts zelden mee te maken gehad. Wij proberen ook zoveel mogelijk dit gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Daartoe hebben wij een aantal uitgangspunten geformuleerd:

  • Alle onze vrijwilligers die met jeugdspelers te maken hebben (coaches, trainers) moeten een zgn. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente aanvragen en bij de vereniging indienen.
  • Alle jeugdtrainingen worden door minimaal 2 trainers gegeven
  • Trainers en coaches zijn niet/zo min mogelijk aanwezig in de kleedkamers van de jeugd.
  • Alle trainingen van de jeugdteams zijn vrij toegankelijk en kunnen bijgewoond worden door de ouders
  • Spelers worden door de coaches gewezen op het belang van sportiviteit en goed gedrag
  • Spelers die dreigen zich schuldig te maken aan grensoverschrijdend gedrag worden daarop door coaches en trainers aangesproken

  Ons beleid is dus zoveel mogelijk gericht op preventie van grensoverschrijdend gedrag.

  Wij hopen daarmee dat onze vereniging hiervan gevrijwaard kan blijven, zodat we onze jeugdleden een Veilig Sport Klimaat kunnen bieden waarin ze met zoveel mogelijk plezier naar wedstrijden en trainingen kunnen komen.

  In aanvulling op bovenstaande maatregelen hebben we niettemin gemeend er goed aan te doen om ook een vertrouwenscontactpersoon te benoemen. Indien er zich toch, in weerwil van alle preventieve maatregelen, grensoverschrijdende feiten en/of gedragingen voordoen die het plezier van onze jeugdleden bedreigen, kan er contact met deze persoon worden opgenomen door henzelf en/of hun ouders/begeleiders.

  De contactgegevens van de contactpersoon zijn te vinden via deze link.

  Ook is er een pestprotocol opgesteld voor onze vereniging. Deze is te vinden via deze link.

  Tot slot hebben we binnen het kader van een Veilig Sport Klimaat (VSK) een AANSTELLINGSBELEID VOOR TRAINERS / COACHES EN BEGELEIDERS aangenomen, dat is gebaseerd op DE NOC*NSF GEDRAGSCODE VOOR TRAINERS / COACHES EN BEGELEIDERS. Dit aanstelllingsbeleid is te vinden via deze link.