• Covid 19

  Update: 14 Januari 2022

  Consequenties COVID uitspraken voor Novo Stars

  De  gezondheid van onze leden staat voor Novo Stars voorop, zeker tijdens deze Covid-19 (ookwel Corona) virus periode.

  Daarom vragen we jullie allemaal om de Covid-19 adviezen (van het RIVM, van de gemeente (de sporthallen) en van Novo Stars) zo zorgvuldig mogelijk na te blijven leven.

  vanaf Vrijdag 14 Januari zijn er nieuwe maatregelen voor de amateursport van kracht die de volgende impact hebben op de activiteiten van onze basketbal vereniging:

  Voor de Trainingen:

  • Alle traningen op de maandagavond (Nieuwkoop) en woensdagavond (Ter Aar) mogen weer doorgaan.
  • Alle Spelers van 18 jaar en ouder dienen in bezit te zijn van een geldig Corona Test Bewijs (CTB).
  • In Sporthallen is bezoek NIET langer toegestaan.
  • Ophalen van kinderen SVP bij voorkeur buiten de sporthal, of bij regen in de centrale hal.

  Voor de Wedstrijden:

  • Alle geplande wedstrijden zullen voorlopig geen doorgang vinden. In een later stadium zal bekend worden wat de plannen zijn van de Nederlandse Basketball Bond.

  Op 25 Januari vindt er door ons kabinet een nieuwe evaluatie plaats van de effecten van de regels die vandaag zijn afgekondingd, waarna we als Novo Stars de situatie en consequenties voor onze vereniging zullen bekijken en aanpassen waar nodig.
   
  Uiteraard houden we jullie op de hoogte....
   
   

   -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

  Vanaf Zaterdag 13 November zijn er nieuwe maatregelen voor de amateursport en dan met name voor de binnensport van kracht.

   

  Voor basketball betekent het dat de sporthal voor personen van 18 jaar en ouder alleen toegankelijk is met een Corona Toegangsbewijs (CTB).

   

  Uiteraard geld dit voor zowel de trainingen als de wedstrijden.

   

  Voor de trainingen:

   

  • Alle Spelers van 18 jaar en ouder dienen in bezit te zijn van een geldig CTB, te controleren door een vertegenwoordiger van de thuisspelende vereniging.
  • Ook publiek van 18 jaar en ouder dient in bezit te zijn van een geldig CTB
  • In Sporthal de Steupel is bezoek NIET langer toegestaan. Ophalen van kinderen SVP bij voorkeur buiten de sporthal, of bij regen in de centrale hal.

   

  Voor de wedstrijden:

   

  • Personen die een functie hebben bij een wedstrijd, zoals coaches, scheidsrechters en juryleden, zijn niet CTB-plichtig.
  • Spelers van 18 jaar en ouder dienen in bezit te zijn van een geldig CTB, te controleren door een vertegenwoordiger van de thuisspelende vereniging.
  • Rijouders die meereizen naar een wedstrijd, worden aangemerkt als publiek en dienen wél een CTB te laten zien.
  • Publiek van 18 jaar en ouder dienen zonder uitzondering een Corona Toegangsbewijs te hebben.
  • Bij uitwedstrijden, check voor aanvang van de wedstrijd de website of basketball app pagina van de vereniging te raadplegen voor specifieke toegangsregels.
  • Bij thuidwedstrijden in Sporthal de Steupel is publiek NIET langer toegestaan.

   

  Novo Stars  volgt de regels zoals als opgesteld in het Coronaprotocol basketbalcompetities, opgesteld door de Nederlandse Basketbalbond versie 20210511.

   

  Kijk voor de zekerheid op de website van de NBB voor de laatste wijzigingen over de Corona regels

   

  Binnen Sporthal de Steupel dienen de onderstaande richtlijnen in acht genomen te worden: