• Wat is de Club van 50?  

  • De “Club van 50” is een initiatief van Basketbal vereniging NOVOSTARS te Nieuwkoop,
  • De startdatum van deze Club van 50 is 1 januari 2019 en de "Club van 50" wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
  • De "Club van 50" bestaat uit leden die ieder 50 Euro (of een veelvoud hiervan) per jaar doneren. Dit hoeven geen leden van Novo Stars te zijn, maar kunnen ook niet-leden zijn die Novo Stars een warm hart toedragen.

   Doelstellingen van de Club van 50?  

  • De “Club van 50” is een vorm van sponsoring waarbij het voor leden en niet-leden van Novostars mogelijk is om Novostars financieel te ondersteunen.
  • De bijeengebrachte gelden worden aan Novo Stars ter beschikking gesteld voor bijzondere aanschaffingen en/of activiteiten.
  • De volgende acties werden al door de "Club van 50" gesteund:
   • Barbeque Jeugdweekend
   • Bestickering Reclame borden
   • Basketbalborden voor de buitentrainingen

  Wat betekent het Lidmaatschap van de "Club van 50"?

  • Ieder natuurlijk persoon die Novo Stars een warm hart toedraagt en bereid is jaarlijks 50 euro te betalen voor dit lidmaatschap, kan lid worden van de “Club van 50”.

   Wat krijg je ervoor terug? 

  • Alle leden van de “Club van 50” zullen, indien zij dit wensen, worden genoemd op de website onder het hoofdstuk “Club van 50” en op een nog te plaatsen bord in de kantine van Sporthal de Steupel.
  • Het bestuur van de “Club van 50” organiseert ten minste jaarlijks één bijeenkomst voor alle leden van de “Club van 50” (“de jaarvergadering”) waarin een presentatie zal worden gegeven van de inkomsten en uitgaven van de “Club van 50” sinds de vorige jaarvergadering en waarbij tevens gestemd kan worden op de nieuwe voorstellen in te dienen voor een bestemming van de gelden van de “Club van 50”.

   Hoe word je lid van de "Club van 50" ?  

  • Men kan lid worden door schriftelijke aanmelding (aanmeld formulier) bij het bestuur van Novostars en/of bij het bestuur van de “Club van 50” .

   Meer weten over de "Club van 50"?  

  • Contact een van de bestuursleden van Novo Stars of contact de PR commissie via PR@Novostars.nl

   Wie zijn de leden van de "Club van 50"?  

  • Ed van den Helder
  • Ben Roos Dakbedekking
  • Arno Knaap (D2N BV)
  • Wim Overbeeke
  • Paul Broekhof
  • Arjan Kieboom
  • Viktor Thoma
  • Pieter van Doorn
  • Christof Fehrman
  • Marco Molendijk
  • Jan Boef

   

   Nieuwe leden zijn van harte welkom!!

 • https://novostars.sportlink-clubsites.nl/wp-content/uploads/novostars/aanmeld-formulier-Club-van-50-Novo-Stars-204.pdf