• Het bestuur van basketbalvereniging Novo Stars bestaat uit de volgende personen:

  Voorzitter:           Corne Vergeer
  Secretariaat:       Monique Smink
  Penningmeester:  Jan Boef
  Algemeen lid:      Daan van den Stigchel
  Algemeen lid:      Sietse Jansen
  Jeugdlid:             Vacant

  Voor contactgegevens van de bestuursleden zie: Contact

  Het bestuur komt ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar om te vergaderen. Zij bespreken hierin de lopende zaken van de vereniging. Tevens zorgen zij ervoor dat alle randvoorwaarden in orde zijn, zodat onze leden onbezorgd kunnen trainen en aan de competitie kunnen deelnemen. In april staat altijd de algemene ledenvergadering op het programma, waarbij het bestuur verantwoording aan haar leden aflegt voor het afgelopen seizoen en de plannen voor het nieuwe seizoen kenbaar maakt.

  De organisatiestructuur:

 • Bestuurtaken:

  De voorzitter, leidt de bestuursvergaderingen, houdt het overzicht binnen de vereniging en bewaakt de gestelde kaders. Hij is het gezicht van onze verenigingen en onderhoudt het contact met de andere verenigingen en instanties in Nieuwkoop en omstreken.

  De secretaris, verzorgt alle uitgaande correspondentie, onderhoudt de ledenadministratie waaronder ook de inschrijvingen bij de bond en notuleert tijdens de bestuursvergaderingen.

  De penningmeester, zorgt voor het overzicht in de cijfertjes, vraagt subsidies aan en int de contributies bij onze leden.

  Het algemene bestuurslid, verleent overal zijn hand en span diensten. En is een helpende hand bij allerlei activiteiten die wij binnen en buiten de vereniging organiseren. Tevens is hij de contactpersoon voor de leden van de JeugdWeekend commissie.

  Heeft u vragen voor het bestuur, dan kunt u de bestuursleden altijd aanspreken tijdens trainingen en/of wedstrijden. Natuurlijk kunt u ons ook altijd mailen met uw vragen. Specifieke vragen over meetrainen of ledenadministratie kunt u het beste kwijt bij het secretari

 • Commissies en taakverdeling:

  PR & Evenementen, Corné (algemene coördinatie) ;
  * PR en communicatie, Arjan en Daniel Website, pers en nieuwsbrieven.

  * Evenementen en ledenwerving, Corné ,Viktor, Pieter en Paul; organiseren jaarlijks verschillende interne evenementen binnen de vereniging. Het oliebollentoernooi , bring your friend en het famillietoernooi. Zorgt voor de promotie van de vereniging. Ze organiseren clinics op scholen, zijn aanwezig bij diverse evenementen als Koningsdag en het Timmerdorp om de sport onder de aandacht te brengen.

 • Een zeer speciaal evenement is het Jeugdweekend. Een groep enthousiaste leden, onder leiding van Corné, zorgt elk jaar weer voor een fantastisch weekend voor de jeugdteams van onze vereniging.

  * Sponsoring, vacant: Aantrekken van en onderhouden van banden met sponsoren.

   

  Spel en wedstrijden, Vincent (algemene coördinatie):

  * Trainers en coaches commissie (TC),Vincent Verantwoordelijkheden: teamsamenstelling, technisch beleid en materiaalbeheer. De TC komt 4x per jaar bij elkaar. Hierbij bespreken zij het plan van aanpak en de doelstellingen voor de verschillende teams. Tevens wisselen zij ervaringen uit met elkaar en bekijken ze samen teamindelingen, wedstrijd- en trainingstijden. Dit alles om met elkaar het maximale uit de teams en trainingen te kunnen halen.

  * Wedstrijdsecretariaat, Andy; zorgt voor een overzichtelijk zaaldienstrooster en onderhoudt het contact met de bond in verband met mogelijke wedstrijdverschuivingen.

  * Scheidsrechterscommissie, Jan; Spelregels, sportiviteit en respect. Coördinatie spelregelbewijs, opleiden en onderhouden van de kennis van de scheidsrechters, Voorzitter van ondersteuningsteam Digitaal Wedstrijd Formulier .

 • Commissies

  CommissienaamOmschrijvingLeden
  Evenementen CommissieOrganisatie van interne- en externe evenementen
  Jeugdweekend commissieOrganiseren van Jeugdweekend
  Kas commissieJaarlijkse inspectie van financiele boekhouding
  PR commissiePublic Relations
  Scheidsrechter commissieScheidsrechter begeleiding
  Sponsor commissieAanbrengen en behouden van sponsoren.
  Technische CommissieIndelen van teams
  VrijwilligersbeleidAlle zaken die te maken hebben met vrijwillegers
 • Evenementen Commissie

  LidRol
  Thoma, ViktorVoorzitter
  Ruigrok, MikeAlgemeen commissielid
  Vergeer, CorneAlgemeen commissielid
  Out, AndréAlgemeen commissielid
 • Jeugdweekend commissie

  LidRol
  Vergeer, CorneVoorzitter
  Belt, MitchelAlgemeen commissielid
  Rijk, Brent deAlgemeen commissielid
  Out, AndréAlgemeen commissielid
 • Public Relations Commissie

  LidRol
  Kieboom, ArjanAlgemeen commissielid
  Molendijk, MarcoAlgemeen commissielid
 • Kas commissie

  LidRol
  Knaap, ArnoAlgemeen commissielid
  Kieboom, ArjanAlgemeen commissielid
 • Scheidsrechter commissie

  Geen informatie

 • Technische commissie

  LidRol
  Knaap, ArnoVoorzitter
  Ruigrok, MikeAlgemeen commissielid
  Eck, Andy VanAlgemeen commissielid
  Vergeer, CorneAlgemeen commissielid
  Hollink, MartijnAlgemeen commissielid
  Veen, Vincent van derAlgemeen commissielid
  Molendijk, MarcoAlgemeen commissielid
  Stigchel, Daan Van DerAlgemeen commissielid
 • Sponsor Commissie

  LidRol
  Vergeer, CorneVoorzitter
  Stigchel, Daan Van DerAlgemeen commissielid